شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت موجود در حلب سوریه امروز تشکیل جلسه می دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از الجزیره، وضعیت موجود در حلب سوریه موجب شده تا شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاری جلسه فوق العاده در این رابطه بگیرد.

فرافکنی کشورهای غربی و عربی مخالف مقاومت در خصوص حلب موجب شده تا رسانه ها غربی و عربی گزارش های وارونه ای را درباره اوضاع سوریه مخابره کنند.

چند روز قبل نیز قطر خواستار نشست اتحادیه عرب در این رابطه شده بود.

مخالفان حکومت سوریه از زمانی نگران حلب شدند که حلقه محاصره ارتش سوریه در اطراف مواضع گروه های شوروشی و تروریستی در این منطقه تنگ تر شد.