معاون وزیر اقتصاد آلمان از پرداخت قریب الوقوع بدهی های ایران خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آلمان، «یو بک مایر» پس از سفر به ایران اظهار داشت: ایران قرار است بزودی بدهی های مربوط به ضمانت های دولت آلمان برای صادرات به این کشور را پرداخت کند.

وی که به تازگی به ایران سفر کرده و با مقامات اقتصادی دیدار و گفتگو داشته همچنین تاکید کرد: پرداخت این بدهی ها راه را برای صدور تضمین های جدید به منظور صادرات به ایران هموار می کند.

بر اساس گزارش های منتشر شده از برلین، ایران بر اساس بیمه صادراتی آلمان معروف به پوشش هرمس، حدود ۵۰۰ میلیون یورو بدهکار است.

بیمه مصطلح به پوشش هرمس یک ساز و کار دولتی آلمان برای حفاظت از شرکت های این کشور در صورت خودداری یا ناتوانی طرف های خارجی از پرداخت بدهی های خود است.