روحانیون و چهره های مسلمان در شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینسوتای آمریکا خواستار تحقیقات مستقل علیه نژادپرستی و اسلام‌ هراسی دولتی در این شهر شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از startribune.com، روز دوشنبه روحانیون و چهره های مسلمان در شهر مینیاپولیس واقع در ایالت مینسوتای آمریکا خواستار تحقیقات مستقلی علیه نژادپرستی و اسلام‌هراسی دولتی در این شهر شدند.

هفته گذشته آندرو رودز، دستیار مدیر امنیتی فدرال اداره حمل و نقل مینسوتا گفته بود که به او دستورداده شده که نام شهروندان مسلمان را که از این مرجع قانونی استفاده می‌کنند، به بهانه دلایل امنیتی و مبارزه با تروریسم زیر نظر داشته باشد و برای آن‌ها پرونده سازی کند. در پی سخنان این مسئول امنیتی در اداره حمل نقل مینسوتا، روحانیون و رهبران مسلمان مینیاپولیس پرونده سازی علیه مسلمانان آمریکا را به شدت محکوم کردند. آن‌ها همچنین از این مسئول امنیتی به خاطر سخنانش قدردانی به عمل آوردند.

حسین جیلانی مدیر اجرایی شورای روابط اسلامی آمریکایی در مینسوتا در یک کنفرانس خبری در مرکز اسلامی مینیاپولیس به خبرنگاران گفت: ما از شجاعت و امانتداری این مسئول امنیتی سپاسگزاریم و امیدواریم که او به سرمشقی برای دیگر مقامات و مجریان قانون تبدیل شود. ما نمی‌توانیم اجازه بدهیم که دولت خودمان در آتش اسلام‌هراسی هیزم بریزد و در آن مشارکت داشته باشد. مسلمانان آمریکا را هدف قرار داده و با آن‌ها مثل مظنونین برخورد کند.

وی همچنین خواستار آغاز تحقیقات مستقلی توسط اداره کل بازرسی امنیت داخلی موازی با تحقیقات دفتر حقوق مدنی و آزادی‌های مدنی درباره این اتهامات شد. کیث الیسون نماینده مسلمان کنگره آمریکا نیز با فرستادن نامه‌ای به دفتر امنیت داخلی آمریکا خواستار تحقیقات دراین زمینه شده است.

در این میان صادق ورفا، یکی از رهبران جامعه مسلمانان آمریکا گفت: ما باید به آن‌ها نشان بدهیم که تبعیض‌نژادی علیه مسلمانان را تحمل نخواهیم کرد.

دیگر مسلمانان جامعه اسلامی نیز تجربیات نژادپرستی خود را در این کنفرانس به اشتراک گذاشتند. امام حسن محمد داستانی درباره یکی از اعضای مسجد نقل کرد درباره اینکه چگونه پرونده سازی علیه او سبب شده که توسط پست‌های بازرسی فرودگاه متوقف شده و چندین عضو دیگر مسجد نیز تجربیات مشابهی داشته‌اند.

در این ملاقات عبدی وارسام یکی از اعضای شورای شهر مینیاپولیس گفت که با مسئولین شهر صحبت کرده تا راهی برای محافظت مسلمانان سومالی از پرونده سازی علیه ما پیدا کند.

روز دوشنبه نیز عمر جمال فعال مسلمان مقیم آمریکا با اعلام اینکه مدیر امنیتی حمل و نقل منیسوتا بایستی استعفا دهد گفت: این اقدامات آن‌ها سبب ایجاد بی‌اعتمادی شدیدی در قلب و ذهن جامعه شده است. این مسئله یک قدم رو به عقب بسیار بزرگ بوده که همه راجع به آن نگران هستند.