اسرائیل نشنال نیوز نوشت: شرکت هواپیمایی کویت به جای آنکه به اسرائیلی‌ها اجازه دهد برای سفر از هواپیما های این شرکت استفاده کنند، تمام پرواز‌های خود را به مسیرهای داخلی اروپا متوقف کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ این پایگاه اینترنتی صهیونیستی در گزارشی نوشت: پروژه لوفیر [Lawfare Project]، یک سازمان غیر انتفاعی پس از آنکه شکایت‌های مدنی و کیفری آن برضد شرکت هواپیمایی کویت در ژنو به دلیل رفتارهای تبعیض آمیز برضد اسرائیلی‌ها به تعطیلی این شرکت منجر شد، اعلام کرد به یک پیروزی فوق العاده دست یافته است.

وزارت حمل و نقل آمریکا پنج ماه پیش اقدامات شرکت هواپیمایی کویت را نقض آشکار قوانین ضد تبعیض نژادی فدرال توصیف کرد. شرکت هواپیمایی کویت هم پروازهای خود را از آمریکا به اروپا منتقل کرد.

هفته گذشته موسسه پروژه لوفیر شکایتی برضد شرکت هواپیمایی کویت در ژنو تنظیم کرد. این شرکت هواپیمایی هم که ظاهرا فکر کرده بود، واکنش اروپا همانند آمریکا خواهد بود، به جای آنکه به اسرائیلی‌ها اجازه دهد با هواپیماهای این شرکت پرواز کنند، تصمیم گرفت پروازهای خود را متوقف سازد.

لوفیر اعلام کرد: شرکت هواپیمایی کویت با لغو پروازهای خود به جای اجازه دادن به اسرائیلی‌ها برای سفر با هواپیماهای این شرکت نشان داد که حتی در صورت تحمل خسارت مالی زیاد به رفتارهای تبعیض آمیز پایبند است.