سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی هشدار داد که گروه تروریستی داعش به مرحله خودکفایی در تولید سلاح های شیمیایی رسیده است.

به گزارش پرس شیعه؛ سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی هشدار داد: نشانه هایی وجود دارد که گروه داعش چه بسا سلاح شیمیایی می سازد و از آن عملا در حملات خود استفاده می کند.
این سازمان افزود: تیم حقیقت یاب دلایل و شواهدی بدست آورده است که داعش از گاز خردل در حملات در سوریه و عراق استفاده کرده است.
سازمان ممنوعیت سلاح های شیمیایی گفت: گمان می رود که داعش چه بسا خودش این سلاح ها را ساخته باشد و این امر بسیار نگران کننده است.