کمیته سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه از دو برابرشدن سلولهای انفرادی در رژیم اشغالگر از سال دو هزار و دوازده تا دو هزار و چهارده و افزایش شکنجه اسرای فلسطینی خبر داد.

به گزارش پرس شیعه؛ جینز مودفیگ رئیس این کمیته گفت: کمیته سازمان ملل گزارش هایی مبنی بر افزایش شمار زندانیان محبوس در سلولهای انفرادی از ۳۰۹ نفر به ۷۵۵ نفر طی سالهای دو ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ دریافت کرده است.

مودفیگ از رژیم صهیونیستی خواست درباره گزارش هایی که بیانگر اعمال خشونت علیه زنان اسیر فلسطینی در زندانهای صهیونیستی اعم از آزارهای جنسی و لفظی، بازرسی آنان بدون لباس و دیگر انواع خشونت های دیگر توضیح دهد.

رییس کمیته سازمان ملل برای مبارزه با شکنجه، هم چنین از روش های خشونت آمیز رژیم صهیونیستی در بازجویی از زندانیان فلسطینی انتقاد کرد.