خطیب و امام مسجد الحرام گفت که جوانان این کشور به دلیل غفلت برخی علما گمراه شده‌اند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه سعودی “عکاظ” تأکید کرد که “عبدالرحمن السدیس” در اظهاراتی گفت که در سایه غفلت برخی علما و افراد قلم به دست، تفکرات انحرافی و گمراه کننده بین جوانان راه یافته است؛ و درنتیجه این مسأله اکنون جوامع آسیب می‌بینند.

وی در اشاره غیرمستقیم به بعضی مبلغان وهابی در عربستان، خواستار توجه به مراجع مورد اعتماد برای میانه روی و اعتدال شد.

اظهارات این خطیب سعودی درحالی است که به عقیده کارشناسان، علمای وهابی سعودی دلیل اصلی گمراهی جوانان و پیوستن آنان به گروه های افراطی و تروریستی هستند.
تا کنون گزارشهای بسیاری از سوی نهادها و مؤسسات بین المللی و همچنین رسانه‌ها در خصوص ارتباط وهابیت با گروه‌های تروریستی منتشر شده و در آنها تأکید شده است، که تفکرات انحرافی این گروه‌ها برگرفته از وهابیت است. در این گزارشها همچنین بارها به نقش عربستان در حمایت همه جانبه مالی و معنوی از گروه‌های افراطی اشاره شده است.