مؤسس جنبش ضد اسلامی پگیدا به اتهام تحریک به کینه توزی نژاد پرستانه، جریمه نقدی شد.

به گزارش پرس شیعه؛ یک دادگاه آلمانی، “لوتز باخمن” ۴۳ ساله، مؤسس جنبش تندروی راستگرا و ضد اسلامیِ “پگیدا” را به جرم تحریک به تنفرِ نژادپرستانه، به پرداخت ۱۱ هزار دلار جریمۀ نقدی محکوم کرد.

باخمن، پناه جویانی را که به آلمان پناهنده شده اند “گوسفند”، “کثافت” و “آشغال” خوانده بود.

وی که موسس جنبش “اروپایی های ملی گرایِ ضد مسلمان کردنِ غرب” است، حکم صادر شده از دادگاه آلمان را “سیاسی” دانست.

جنبش پگیدا به صورت منظم تظاهراتی ضد اسلام و پناه جویان برگزار می کند. این تظاهرات، با همراهی شمار قابل ملاحظه ای از آلمانی ها مواجه می شد، اما اخیراً شمار تظاهر کنندگانی که به این تظاهرات می پیوندند، بسیار کاهش یافته است.

“کاتیا ریچل” وکیل مدافع باخمن سعی کرد مطالبِ مندرج در صفحه های باخمن را کار هکرها جلوه کند، اما قاضی “هانس هاواکا” با رد این ادعا، وی را در قبال اظهارات منتشر شده در صفحه اش مسئول دانست و گفت: توهین های باخمن، در چارچوب آزادی بیان نمی گنجد.

باخمن پیش از این به سبب انتشار عکسی از او مشابهِ عکس هیتلر، از ریاست جنبش پگیدا استعفا داد.