شرکت بن لادن از غول های ساختمان سازی در عربستان سعودی، به سبب ناتوانی از پرداخت حقوق کارگران، در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.

به گزارش پرس شیعه؛ شرکت بن لادن، پس از تاخیرِ چند ماهه در پرداخت حقوق شمار زیادی از کارمندانش، ناچار شد ۷۷ هزار تن از پرسنل خارجی خود را اخراج کند و پیش بینی کرد که هزاران کارمندِ سعودی خود را نیز اخراج کند تا بتواند بحران مالی که به سبب کاهش شدید قیمت نفت به آن دچار شده است، کنترل کند.

مشکلات این شرکت زمانی مضاعف شد که دولت عربستان، به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین مشتری این شرکت، از پرداخت بدهی های خود به این شرکت بازماند. آغاز تحریم این شرکت توسط نهادهای عربستانی از ماه سپتامبر نیز مزید بر علت شد.

منابع آگاه فاش کردند که تاخیر عربستان سعودی در پرداخت بدهی های خود به شرکت های ساختمان سازی بزرگ نظیر شرکت بن لادن و سعودی اوجیه، خسارت هایی سنگین به این شرکت ها وارد کرده است. علتِ اصلیِ تاخیرِ دولت عربستان در پرداخت بدهی های خود به این شرکت ها نیز کاهش شدید بهای نفت اعلام شده است.

یک کارشناسِ پیگیر امور شرکت بن لادن، به روزنامه وال استریت ژورنال گفت: این شرکت، طی سال گذشته، به سبب سیاستِ ریاضت اقتصادی که از سوی دولت عربستان درپیش گرفته شده است، با مشکلات متعددی مواجه شده و این شرکت را میلیاردها دلار، زیر بار قرض برده است.

روزنامه عربستانیِ الوطن نیز به نقل از یکی از مسئولانِ شرکت بن لادن نوشت: تاکنون، ۷۷ هزار تن از کارگران این شرکت اخراج شده اند و انتظار می رود که ۱۲ هزار تن از کارگران سعودیِ این شرکت نیز اخراج شوند.

به نوشتۀ الوطن، ۵۰ هزار تن از کارمندان این شرکت، اعلام کرده اند تا وقتی بدهی خود را از شرکت نگیرند حاضر به ترک عربستان نیستند.

در این میان، هفت اتوبوسِ این شرکت، روز شنبه به آتش کشیده شد که احتمالاً کارِ کارگرانِ شرکت بوده است.