حضرت آیت الله سبحانی با اشاره به تأکیدات مکرر امام خمینی (ره)، گفتند: ایشان همیشه به ما می فرمودند که قدر جوانی خود را بدانید؛ چراکه در زمان پیری کاری از انسان ساخته نیست.

به گزارش پرس شیعه؛ حضرت آیت الله سبحانی صبح امروز در درس خارج اصول در مسجد اعظم قم با اشاره به روایتی از معصوم(ع) اظهار داشتند: در این حدیث زیبا آمده است: «النعمه اذا فقدت عرفت/ نعمت زمانی که از دست ما می رود، شناخته می شود».

ایشان با تأکید بر استفاده از وقت و زمان، ابراز داشتند: بهترین زمان برای تحصیل، مطالعه و قلم زدن، دوران جوانی است که باید به بهترین نحو از آن استفاده کرد.

این مرجع تقلید با اشاره به تأکیدات مکرر امام خمینی(ره)، خاطرنشان ساختند: ایشان همیشه به ما می فرمودند که قدر جوانی خود را بدانید؛ چراکه در زمان پیری کاری از انسان ساخته نیست.

حضرت آیت الله سبحانی تصریح کردند: شما طلاب و روحانیون باید مراقب زمان و جوانی خود باشید و در این ماه ها از مسافرت خود کم کرده و فقط مشغول به درس و بحث باشید.

این استاد برجسته حوزه بیان داشتند: کارها را متمرکز در تحصیل کرده و فعالیت های اضافی خود را رها کنید؛ مگر اینکه ضرورت داشته باشد.