بندرعباس – تمرین مشترک امداد و نجات دریایی با مشارکت نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران، دریابانی و اداره بنادر و دریانوردی با نیروی دریایی ارتش عمان در تنگه هرمز برگزار شد.

به گزارش پرس شیعه، به نقل از نیروی دریایی ارتش، تمرین مشترک امداد و نجات دریایی  با مشارکت نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران،دریابانی و اداره بنادر و دریانوردی با نیروی دریایی ارتش عمان و با حضور سردار سرتیپ پاسدار قدیر نظامی(معاون بین المللی ستاد کل نیرو های مسلح)و سرتیپ سعید البلوشی (معاون رییس ستاد ارتش سلطنت عمان) و جمعی از فرماندهان دو نیرو در تنگه هرمز بروی عرشه ناوشکن جماران  برگزار گردید.

سردار سرتیپ پاسدار قدیر نظامی در راستای برگزاری این تمرین دریایی مشترک گفت:این تمرین دریایی در حقیقت یک تمرین مشترک متشکل از نیروهای دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران،نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دریابانی و اداره بنادر و دریانوردی و نیروی دریایی سلطنت عمان میباشد که در واقع  دلیل اصلی برگزاری این تمرین، ارتقاءسطح یکپارچگی و تحرک نیروی دریایی دو کشور و افزایش سطح امنیت مرزههای مشترک آبی و ارتقاء هماهنگی و تبادل تجربه است.

معاون بین المللی ستاد کل نیرو های مسلح در ادامه بیان داشت: برگزاری این تمیرین دریایی مشترک علاوه بر تبادل تجربیات نظامی و ارتقاء امنیت تنگه هرمز، باعث تبادل مباحثی مانند تبادل تجربه و مدیریت مبارزه با قاچاق کالا می شود.

پایان این تمرین مشارک ،یگان های شرکت کننده از جلوی ناوشکن جماران رژه رفتند