یدیعوت آحرونوت فاش کرد: آمار و اطلاعات رسمی از سال گذشته نشان می دهد که حدود ۶۰ هزار گردشگر اسرائیلی از گذرگاه مرزی جنوب نزدیک بندر ایلات عبور کرده و وارد اردن شده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ عادی سازی روابط اردن و رژیم صهیونیستی با حضور هزاران گردشگر صهیونیست در اردن برای گذراندن تعطیلی های خود واردمرحله جدیدی شده و به تازگی خاخام های صهیونیست در خیابان های شهرهای این کشور در حالی که لباس های عربی به تن دارند، به راحتی تردد می کنند.

عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی به زمینه های مشخصی محدود نیست و درعرصه های مختلفی از جمله دیپلماتیک ، اقتصادی ، سیاسی ، ورزشی،آکادمیک و حتی گردشگری گسترش یافته است.

روزنامه صهیونیستی « یدیعوت آحرونوت» در این زمینه نوشت: هزاران شهرک نشین صهیونیست تعطیلات عید پاک را در اردن سپری کردند و این در حالی است که کمیته مبارزه با تروریسم نگرانی های امنیتی را به آنها گوشزد کرده بود.

یدیعوت آحرونوت تاکید کرد که گردشگران صهیونیست از اوضاع امنیتی در شبه جزیره سینا می ترسند اما هزینه سفر به شهر عقبه اردن برای گردشگری برای آنها بسیار ارزانتر از آن است تا اینکه تعطیلات خود را در بندر ایلات در فلسطین اشغالی بسر ببرند.

این روزنامه صهیونیستی افزود: زبان عبری در همه مکان های گردشگری در اردن مانند پترا، وادی رام و جرش شنیده می شود و راهنمایان گردشگران اسرائیلی با زبان عبری برای آنها در باره اماکن مورد بازدید توضیح می دهند.

یدیعوت آحرونوت فاش کرد: آمار و اطلاعات رسمی از سال گذشته نشان می دهد که حدود ۶۰ هزار گردشگر اسرائیلی از گذرگاه مرزی جنوب نزدیک بندر ایلات عبور کرده و وارد اردن شده اند.

این روزنامه صهیونیستی افزود: در سال جاری ارزیابی ها حاکی است که این تعداد بسیار افزایش خواهد یافت و براساس ارزیابی های اولیه در تعطیلات عید پاک بیش از ده هزار گردشگر اسرائیلی برای سپری کردن تعطیلات خود وارد اردن شده اند.