نخست وزیر انگلیس در مقابل نمایندگان پارلمان این کشور نسبت به جدایی کشورش از اتحادیه اروپا هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در آستانه برگزاری همه پرسی عمومی برای جدا شدن یا ماندن در اتحادیه اروپا نسبت به تضعیف صنایع این کشور هشدار داد.

نخست وزیر انگلیس هشدار داد در صورت جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا صنایع مختلف این کشور به خصوص صنعت تولید فولاد ضربه شدیدی خواهد خورد.

این اولین بار است که نخست وزیر انگلیس برای جدایی کشورش از اتحادیه اروپا هشدار می دهد. پیش از این وی همه اظهاراتش درباره همه پرسی و نظر عمومی مردم انگلیس بود.

قرار است ۲۳ ژوئن در انگلیس برای جدا شدن یا ماندن این کشور در جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپا همه پرسی برگزار شود.

دیوید کامرون با حضور در پارلمان انگلیس خطاب به نمایندگان مجلس عوام نسبت به جدایی این کشور از اتحادیه اروپا هشدار داد.

وی گفت: بیشتر فولاد تولید شده توسط انگلیس در بازار اتحادیه اروپا به فروش می رسد و در صورت جدایی انگلیس از این اتحادیه باید منتظر فاجعه اقتصادی باشیم.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است در صورت جدایی انگلیس از این اتحادیه عوارض گمرکی خود را در مقابل این کشور اعمال خواهد کرد.