اورهان پاموک نویسنده‌ نامی ترکیه‌ای و برنده‌ جایزه‌ نوبل اعلام کرد که‌ اردوغان فرد ترسناکی است.

به‌ گزارش پرس شیعه به‌ نقل از حریت دیلی، اورهان پاموک نویسنده‌ نامی ترکیه‌ای و برنده‌ جایزه‌ نوبل از اردوغان با عنوان فردی ترسناک یاد کرد.
بر اساس این گزارش این نویسنده‌ ترک در ادامه‌ افزود: در حقیقت دولت ترکیه‌ به‌ بهانه‌ توهین به‌ اردوغان به‌ دنبال سرکوب همه‌ منتقدین خویش است.
وی از اتحادیه‌ اروپا درخواست کرد تا برای دفاع از آزادی بیان در ترکیه‌ فشار را بر دولت این کشور در پیش گیرند.

پاموک اعلام کرد که‌ رئیس جمهور ترکیه‌ با ایجاد فضایی مملو از رعب و وحشت به‌ دنبال آن است تا کسی جرات نقد کردن دولت وی را نداشته‌ باشد و برای رسیدن به‌ هدف خویش مخالفان خود را آشکارا تهدید می کند.

اورهان پاموک این سخنان را بعد از آن به‌ زبان آورد که‌ دادگاهی در ترکیه‌ “مراد بلگه‌”، یکی از نویسندگان منتقد دولت حاکم را به‌ تهمت توهین به‌ اردوغان به‌ محاکمه‌ کشید.

روزنامه‌ حوریت در این گزارش آورده‌ است که‌ از سال ۲۰۱۴ بدین سو، دادگاه‌های ترکیه‌ بالغ بر ۱۸۰۰ نفر را به‌ جرم توهین به‌ اردوغان محاکمه‌ کرده‌اند.

اورهان پاموک از نویسندگان سرشناس ترکیه‌ است که‌ در سال ۲۰۰۶ موفق به‌ کسب جایزه‌ نوبل ادبی شد.