یکی از رهبران جنبش فلسطینی فتح اعلام کرد که اقدام آمریکا در انتقال سفارت به بیت المقدس در روز ۱۴ ماه می به سناریوهای ناخوشایندی منجر خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، حازم ابو شنب از رهبران جنبش فتح فلسطین گفت: اقدامات آمریکا ضد فلسطین غیرقانونی است و بر خشم می افزاید. اقدام آمریکا در انتقال سفارت به بیت المقدس در روز ۱۴ ماه مه به سناریوهای ناخوشایندی منجر خواهد شد به ویژه که با منشور بین المللی در تضاد است.

وی افزود: امیدواریم که تحرکات مردمی در سطح مسالمت آمیز باقی بماند و از این چارچوب خارج نشود. احدی نمی تواند اوضاع را پس از خروج ملت فلسطین به خیابان تحت کنترل بگیرد. کنترل و سیطره بسیار سخت خواهد بود.

ابو شنب گفت: دولت آمریکا در سطح عملکرد و تفکر، نامتعادل است و احدی نمی تواند پیش بینی کند که رئیس جمهور آمریکا پس از این اقدام چه خواهد کرد و این در شرایطی است که واکنش کشورهای عربی در قبال موضع اول جهان عرب ضعیف است.