کتاب «آینده آموزش عالی» خط مشی، آموزش و تجربه دانشجو نوشته لس بل، مایک نیری و هوارد استیونسون منتشر شد.

به گزارش شیعه پرس، کتاب «آینده آموزش عالی» خط مشی، آموزش و تجربه دانشجو نوشته لس بل، مایک نیری و هوارد استیونسون با ترجمه جلیل کریمی و پیمان کریمی توسط پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر شده است.

این کتاب شامل سه بخش با عناوین زمینه خط مشی، آموزش و زمینه سازمانی و تجربه دانشجو و ۱۱ فصل است که عناوین آن عبارتست از:سرآغاز؛ دانشگاه در گذار، آزادی آکادمیک: ضرورت یا تجمل، چشم اندازهای یادگیری، طراحی کلاس درس آینده، یادگیری و آموزش معطوف به توسعه پایدار در آموزش عالی: بررسی ناهم آوایی و راهبرد آموزشی، واحدهای توسعه آموزش، توسعه حرفه ای مستمر در اموزش عالی، یادگیری ارتقا یافته با فناوری، آکادمی فراگیر، خرد دانشجویی، دانشجو به مثابه تولید کننده و سرانجام.

رویکرد کلی کتاب حاضر دربردارنده نگاهی به تجربه های جوامع مختلف به ویژه بریتانیا است. تجربه هایی در زمینه های تحولات نظری و عملی در مورد ماهیت و رسالت دانشگاه، آزادی آکادمیک، نسبت بین آموزش و پژوهش، جهانی شدن اقتصاد و تجاری  شدن دانشگاه، تاثیر ابزارهای الکترونیک جدید بررویکردها و اقدامات آموزشی و پژوهشی، تحولات نسلی و تجربه متمایز دانشجویان عصر دیجیتال و برخی مسائل اجتماعی برامده از این تحولات مانند عدالت اجتماعی در دانشگاه و تحولات تجربه یادگیری. همه این مسائل در آموزش عالی در ایران نیز کم وبیش وجود داشته و مناقشات و مطالعات زیادی درباره آن ها انجام شده است.

کتاب «آینده آموزش عالی» در ۳۰۴ صفحه با شمارگان هزارنسخه و قیمت ۱۵ هزارتومان روانه بازار نشر شده است.

بیشتر بخوانید.....
سهر؛ بیداری دل از غفلت/ اثر خواندن سوره روم و عنکبوت در شب قدر