عربستان سعودی با مشارکت دوباره گروه بن لادن در اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی این کشور موافقت کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه “الوطن” چاپ عربستان نوشت، فرمان سلطنتی جدید به کاهش موانع مالی در مسیر این شرکت اشاره دارد؛ در حالی که پس از افتادن جرثقیل در حرم مکه مکرمه در سپتامبر ۲۰۱۵ که به کشته شدن ۱۰۹ نفر منتهی شد، فعالیت این شرکت بسیار محدود شده بود.
الوطن ادامه داد، گروه بن لادن دوباره به عنوان شرکت نامیده شد و توانست به فعالیت بازگردد و ممنوعیت سفر رؤسا و اعضای هیات مدیره آن هم لغو شده است.
این شرکت در سال گذشته با مشکلات مالی بزرگ مواجه بود که علت آن تاخیر دولت عربستان در پرداخت های مالی و همچنین مجازات های اعمال شده از سوی دولت سعودی علیه این شرکت بود.
به نوشته الوطن، شمار کارمندان خارجی این گروه ۲۰۰ هزار نفر است و به گفته یک مسئول شرکت، این نگرانی وجود دارد که از مجموع ۱۷ هزار پرسنل سعودی فعال در آن، ۱۲ هزار نفر بی کار شوند.
گفته شده که تاخیر در بازپرداخت بدهی دولت به این شرکت، عمدتا به خاطر کاهش درآمد عربستان در پی کاهش شدید بهای نفت است.