تصاویر منتشرشده از سوی خبرگزاری رویترز، گوشه‌هایی از زندگی و رزم اعضای گردان زنان و دختران پیشمرگه کرد را که سرگرم نبرد با داعش در خطوط تماس جبهه موصل هستند، نمایش می دهد.