قائم مقام نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد خطاب به واشنگتن و متحدانش گفت: ما طرحهای شما را در حلب و غوطه شرقی به شکست کشاندیم و در سراسر سوریه شما را شکست خواهیم داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سانا، منذر منذر قائم مقام نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد اعلام کرد: آمریکا، انگلیس و فرانسه درباره اوضاع سوریه دروغ پردازی می کنند تا به وجهه دولت سوریه خدشه وارد کنند.

وی افزود: ما طرحهای شما را در حلب و غوطه شرقی به شکست کشاندیم و در سراسر سوریه شما را شکست خواهیم داد. آمریکا طبق ادعاهای دروغ دست به تجاوز آشکار علیه سوریه زد و هدف واقعی آن کمک به گروههای تروریستی بود.

منذر گفت: سوریه ضمن آمادگی حق خود می داند که در برابر هر تجاوزی به حاکمیت خود ایستادگی کند.

قائم مقام نمایندگی دائم سوریه در سازمان ملل متحد بیان کرد: سوریه به مبارزه با تروریسم و آزادسازی سراسر سوریه از لوث تروریسم یا کشورههای متجاوز ادامه خواهد داد.