دوره تربیت مربی قرآن کریم ویژه طلاب با اعطای گواهینامه معتبر در حوزه علمیه اصفهان برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه، دوره تربیت مربی قرآن کریم حوزه علمیه اصفهان از ابتدای تیرماه برگزار می شود.

هدف از برگزاری این دوره، پرورش و تربیت نیروی متخصص و متعهد برای آموزش و تعلیم قرآن کریم است.

این کلاس ها به صورت حضوری و به مدت ۳ ماه برگزار خواهد شد.