سید عمار حکیم از مرجعیت عالی و نقش تأثیر گذار وی در نظارت بر خط مشی عمومی مردم در انتخابات و همچنین از ملت عراق، نیروهای مسلح و احزاب سیاسی قدردانی کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور و مقتدی صدر، رئیس ائتلاف سائرون با یکدیگر دیدار و سپس در کنفرانس خبری شرکت کردند.

در این دیدار، دو طرف تحولات اخیر اوضاع سیاسی کشور، نتایج انتخابات و چارچوب کلی ائتلاف‌های مدنظر برای تشکیل دولت آینده را مورد بررسی قرار دادند.

سید عمار حکیم با قدردانی از مرجعیت عالی و نقش تأثیر گذار وی در نظارت بر خط مشی عمومی مردم، از تمام ملت عراق، نیروهای مسلح، احزاب سیاسی، کسانی که در انتخابات شرکت و رقابت کردند و همچنین کمیسیون عالی انتخابات تشکر و سپاسگزاری کرد.

وی از کمیسیون عالی انتخابات درخواست کرد تا با جدیت به شکایت‌های ارائه شده درباره نتایج رسیدگی کند تا بدین ترتیب عراق انتخاباتی را برگزار کرده باشد که همگان در آن فرصت مناسب و مطلوب در اختیار داشته باشند.

رئیس جریان حکمت ملی و رئیس ائتلاف سائرون، تأکید کردند: این دو جریان، حزب‌های اصلی هستند که با وجود آنها می‌توان با سایر احزاب پیروز در انتخابات، بر اساس نزدیکی آنها به برنامه‌های انتخاباتی که به مردم عراق وعده داده شده، به مشورت نشست.

دو طرف در ادامه، درباره ضروت تشکیل دولت ملی بر اساس دست‌یابی به پیروزی‌ها، ارائه خدمات و مبارزه با فساد رایزنی و تأکید کردند: این دولت باید در تصمیم گیری های سیاسی مستقل عمل کند و خواسته‌های آزادانه ملت عراق را با توجه به ملی‌گرایی و اقشار عراق، به دور از گرداب‌های طایفه‌ای و نژادپرستانه، مد نظر قرار دهد.

همچنین سید مقتدی صدر نیز در نشست خبری مشترک با حکیم ضمن تشکر از مرجعیت عالی عراق و مردم گفت: گفتگویی که میان من و سید عمار حکیم انجام شد به خاطر عراق و برای رفع مشکلات مردم عراق است. در حال پیشروی به سوی مرحله جدید و تشکیل دولتی دموکراتیک و تکنوکرات هستیم.