مردم بحرین در اعتراض به تداوم اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه دست به برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف این کشور زدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از صوت المنامه، مردم بحرین دست به برگزاری تظاهرات گسترده علیه آل خلیفه زدند.

بر اساس این گزارش، مردم بحرین در اعتراض به تداوم اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه آل خلیفه این تظاهرات ها را برگزار کردند.

طبق اعلام رسانه های بحرینی، تظاهرات های ضد آل خلیفه عمدتا در منامه، المصلی و کرباباد برگزار شده است.

تظاهرات کنندگان با سر دادن شعارهایی علیه آل خلیفه خواستار شکست اقامت اجباری شیخ عیسی، آزادی زندانیان سیاسی و متوقف روند سرکوب ها شدند.