بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی افسانه، متافیزیک و دیالکتیک در روزهای ۲۶ تا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، بیست و دومین کنفرانس بین‌المللی افسانه، متافیزیک و دیالکتیک در روزهای ۲۶ تا ۲۷ ژانویه ۲۰۱۹ در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل:
متافیزیک
متافیزیک و معرفت شناسی
سؤالات محوری
مشکلات متافیزیکی
مدیتیشن
فضا و زمان
پایداری و قانون اساسی
علت، آزادی و جبرگرایی
روش متافیزیک
وجود و هستی‌شناسی
هویت و تغییر
علیت و زمان
ضرورت و امکان
کیهان شناسی و جهان بینی
ذهن و ماده
تعاریف و اراده آزاد
دین و معنویت
متافیزیک در علم
رد متافیزیک
تاریخ متافیزیک
متافیزیک در یونان
سقراط و افلاطون
ارسطو
منطق گرایی و عقلگرایی قاره‌ای
کانت
فلسفه تحلیلی و مثبت گرایی
فلسفه قاره‌ای
فرایند متافیزیک
از علاقمندان به موضوعات فوق دعوت می‌شود با ارسال چکیده آقار خود تا پایان روز ۲۶ مارس ۲۰۱۹  به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/sydney/ICMMD?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۲۰/۰۱/sydney/ICMMD مراجعه گردد.