کمیسیون اروپا اعلام کرد: در حال برداشتن گام هایی برای حفظ منافع شرکت های اروپایی در ایران هستیم.

به گزارش پرس شیعه ه نقل از اسپوتنیک، کمیسیون اروپا امروز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: در حال برداشتن گام هایی برای حفظ منافع شرکت های اروپایی در ایران هستیم.

کمیسیون اروپا در پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر در این باره اعلام کرد: برآنیم تا از منافع شرکت های اروپایی سرمایه گذاری کننده در ایران حمایت کنیم.

در ادامه این توئیت آمده است: اروپا به تداوم کامل و مؤثر اجرای برجام متعهد است.