گزارش های رسانه ای از به گوش رسیدن صدای چندین انفجار در اطراف یک فرودگاه نظامی سوریه حکایت دارد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه(سانا)، بر اساس گزارش های رسانه ای صدای انفجارهایی در اطراف فرودگاه نظامی حماه سوریه به گوش رسیده است.

هنوز جزئیات بیشتری از ماهیت این انفجارها منتشر نشده است.