کنگره حزب حاکم کره شمالی در هفتمین نشست خود دورنمایی از مهمترین انتخاب ها و تصمیم های سیاسی دولت پیونگ یانگ را ترسیم خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از نیویورک تایمز؛ کره شمالی امروز جمعه برای نخستین بار در ۳۶ سال گذشته کنگره حزب حاکم کارگران را برگزار کرد.

برگزاری این رویداد سیاسی و در عین حال کم سابقه به لحاظ تاریخی، نشانه ای است از توانایی «کیم جونگ اون» رهبر ۳۳ ساله کره شمالی که در زمان برگزاری کنگره قبلی حتی به دنیا هم نیامده بود.

حزب کارگران کره شمالی برای هفتمین بار در طول حیات سیاسی خود است که چنین رویداد مهمی را تجربه می کند. ناگفته نماند که در سیستم تک حزبی کره شمالی، کنگره جایی است که مهمترین انتخاب ها و تصمیمات سیاسی دولت در آنجا اتخاذ می شود. تحلیلگران خارجی با بی صبری در انتظار آن هستند تا ببینند در نتیجه نشست امروز چه تحولی در رهبری جونگ اون ایجاد می شود – مردی که چهار سال پیش بر مسند قدرت تکیه زد.

به عقیده تحلیلگران، هرگونه تغییری در رهبری حزب و یا اساسنامه آن در جهت استحکام قدرت جونگ اون پیش خواهد رفت. ایجاد تغییر در حوزه اقتصاد کره شمالی نیز از دیگر مسائلی است که از سوی تحلیلگران خارجی دنبال می شود.

همه شواهد از جمله آزمایش های موشکی و هسته ای که دولت پیونگ یانگ در سال های اخیر داشته، گواهی بر این مطلب است که جونگ اون همچنان مشتاق پیگیری استراتژی «بیونجین» با تمرکز بر توسعه همزمان فعالیت های اقتصادی و تجهیزات نظامی است.

هنوز از آنچه که درون کنفرانس حزب کارگران می گذرد خبری به بیرون راه نیافته با این حال، تلویزیون رسمی کره شمالی در اولین واکنش خود از جونگ اون به عنوان رهبری یاد کرد که این کشور را در برابر تهدید دشمنان به قدرت بازدارنده تسلیحات هسته ای مجهز کرده است.