صندوق جهانی پول در بررسی و تحقیق به عمل آمده در خصوص شیوه آموزش در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه از نظام آموزش کشور مغرب انتقاد کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ صندوق مزبور نظام آموزش مغرب را از نظر کیفیت در منطقه جزو بدترین ها قلمداد کرد.
بر اساس این تحقیق، نتایج به دست آمده از امتحان و آزمون دانش آموزان مغربی در سطح بین المللی صحت این مدعا را ثبات می کند و نشان می دهد که ۷۲ درصد مجموع دانش آموزان و دانشجویان فارغ التحصیل در این کشور فاقد توانایی های علمی هستند.
همچنین بر پایه این تحقیق درصد هزینه های عمومی آموزش در مغرب بالاست و ۵,۹ درصد کل درآمد سرانه در سال ۲۰۱۴ و ۳٫۲۱ درصد از مجموعه هزینه های دولتی را تشکیل داده است.
بنابر این پژوهش، سطح بالای هزینه ها و نتایج معکوس به دست آمده از آن، از وجود اشکال در فرآیند هزینه ها حکایت می کند.
تحقیق مزبور با اشاره به این موضوع که مغرب از نظر هزینه سازی نامناسب در بخش آموزش در میان ۳۴ کشور بزرگ سومین کشور جهان محسوب می شود، این موضوع را برآمده از سوء مدیریت به ویژه رواج داشتن رشوه و انحراف در فرآیند دارایی های عمومی و برخورد نکردن با عوامل شکست برنامه های اصلاحات دانست.
صندوق جهانی پول خواستار اصلاحات واقعی در مغرب شد و آن را منوط به رسیدگی و بازرسی و بهبود مدیریت بودجه در بخش آموزش و اعطای اختیارات بیشتر به اداره های غیرمرکزی آموزش دانست.