سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان از آزادی ۹۷ افراط گرا بعد از برگزاری جلسات برنامه های متنوع و مشاوره در کانون اصلاح و تربیت برای آنها خبر داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری دولتی سعودی، سرلشکر منصور ترکی گفت: ۹۷ فرد افراط گرا بعد از برگزاری جلسات مشاوره در کانون اصلاح و تربیت شهرهای جده و ریاض آزاد شدند.

وی دراین باره گفت: سی و هشتمین دوره اصلاح و مشاوره برای ۶۳ نفر در کانون اصلاح و تربیت محمد بن نایف در ریاض و ۳۴ نفر در کانون اصلاح و تربیت محمد بن نایف در جده برگزار شد.

سرلشکر ترکی افزود: آزادی ۹۷ نفر یاد شده بعد از آن صورت گرفت که آثار مثبت برنامه های دینی، اجتماعی، روانی، تاریخی و دوره های علمی و ریاضی و فنی و شغلی و میزگردها و سخنرانی های متنوع در مرکز اصلاح و تربیت روی این افراد مشهود بود.

وی افزود: افراد آزاد شده در مرحله بعدی تحت پوشش برنامه های حمایتی قرار خواهند گرفت تا بتواند به ثبات اجتماعی برسند. ثبات برسند.

افراد افراط گرا در عربستان سعودی به کسانی گفته می شود که با گروههای تروریستی مرتبط بوده و یا در مناطقی از عراق و سوریه درکنار گروههای تروریستی ماننده داعش ، النصره و سایرین جنگیده اند.

مقام های سعودی با پنهان نگاه داشتن جنایت ها و فعالیت های تروریستی این افراد در مناطق مختلف تلاش می کنند ، جامعه عربستان را به پذیرش مجدد آنان متقاعد کنند.

عربستان سعودی درشرایطی جنایت های این افراد را نادیده می گیرد که درداخل این کشور هرگونه آزادی بیان و انتقاد به شدت سرکوب می شود.