کارگاه پژوهشی «متد نقد کتاب (مولفه و ساختار نقد علمی، قوت‌ها و کاستی های آثار علمی و تدوین گزارش نقد در حوزه علوم انسانی)» به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می‌شود.

به گزارش شیعه پرس، کارگاه پژوهشی «متد نقد کتاب (مولفه و ساختار نقد علمی، قوت‌ها و کاستی های آثار علمی و تدوین گزارش نقد در حوزه علوم انسانی)» به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

این کارگاه پژوهشی با ارائه حجت الاسلام سیدحسین حسینی، عضوهیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، برپا می شود.

هدف از این کارگاه افزایش دانش نظری درباره مبانی، روش و اصول نقد علمی و ارتقای مهارت علمی نقد کتاب و متون علوم انسانی است.

مدت زمان دوره کارگاه پژوهشی «متد نقد کتاب» ۱۰ساعت، ۴جلسه ۲ و نیم ساعته در ۲ روز در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه، ساعت ۹ صبح تا ۱۴ در محل تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

بیشتر بخوانید.....
دور جدید درسگفتارهای پاییز موسسه پرسش آغاز شد