یک منبع نظامی عراقی اعلام کرد نهادهای نظامی، تمام ورودی ها، خروجی ها، پل ها و بیشتر خیابان های بغداد را مسدود کرده و در آستانه تظاهرات امروز (جمعه) شمار زیادی نیرو در داخل شهر مستقر کرده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ این منبع نظامی به سایت عراقی السومریه نیوز گفت: فرماندهان نیروهای نظامی دستور مسدود کردن ورودی ها و خروجی های بغداد و منع ورود و خروج افراد و خودروها از آن را صادر کرده اند. همچنین تمام مسیرهای منتهی به میدان التحریر در مرکز بغداد توسط نیروهای نظامی مسدود شده است.
دفتر شهید صدر امروز جمعه با اشاره به عدم برگزاری تظاهرات در میدان التحریر در مرکز بغداد اعلام کرد: تظاهرات امروز، در مناطق مختلف و در محل های برگزاری نماز جمعه برگزار خواهد شد.
ابراهیم الجابری عضو کمیته هماهنگی تظاهرات هم این موضوع را مورد تایید قرارداد.
یادآور می شود پس از ورود تظاهرکنندگان خشمگین به ساختمان پارلمان و دفتر نخست وزیری عراق در منطقه سبز بغداد، نیروهای امنیتی در روز ۳۰ آوریل گذشته در بغداد، حالت فوق العاده اعلام کردند.
بغداد به صورت هفتگی شاهد برگزاری تظاهرات برای مطالبه اصلاحات، مبارزه با فساد و مقام های فاسد است و نیروهای امنیتی و نظامی، اقدام های شدیدی برای تأمین امنیت در این شهر اتخاذ کرده اند که از ان جمله می توان به بستن پل ها و خیابان ها در راستای تأمین امنیت تظاهرکنندگان در مقابل “حملات تروریستی” اشاره کرد.