به تازگی محققان موفق به ساخت آجر از شن های بیابان شده اند که قدرت استحکام آن با سیمان رقابت می کند.

به گزارش پرس شیعه، شن های بیابان در طبیعت به وفور یافت می شوند اما به دلیل شکل آنها در ساخت و ساز کاربردی ندارند. درهمین راستا گروهی از دانشجویان انگلیسی  راهی برای پیوند زدن شن های بیابان یافته اند.

آنها نوعی ماده کامپوزیت قابل تجزیه در طبیعت ساخته اند که Finite نام گرفته و قدرت استحکام آن با سیمان برابری می کند.