قزوین – امام جمعه قزوین گفت: مسئولان به جای افسرده نشان دادن مردم و برگزاری کنسرت باید به فکر معیشت و مشکلات اقتصادی باشند.

به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه های این هفته نماز جمعه قزوین گفت: کافران و مستکبران هرگز خیر ما را نمی خواهند بلکه تلاش می کنند تا افراد متدین از دین و مذهب خود بازگردند و برای سست کردن ایمان مردم از هر راهی وارد می شوند.

وی افزود: دشمنان با برنامه های حساب شده از فیلم سینمایی تا برنامه کودک و کنسرت هدفمند وارد می شوند تا معنویت جامعه را کم رنگ کنند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: امروز هم همین دشمنان می خواهند ما از اصول خود غفلت کنیم و نمی گذارند موشک دوربرد بسازیم زیرا آن را برای خود خطرناک می دانند و بتدریج می خواهند القا کنند که به جای توجه به صنایع دفاعی باید فقط مذاکره کنیم.

وی گفت: منافقان با کافران همراهی و با آنها خلوت می کنند و حرفهایی که باید از گفتنش خجالت بکشند را در خلوت به هم میزنند و پیامبر به اینها عذاب الهی را وعده داده است.

عابدینی اظهارداشت: وقتی رهبری می گویند ما به مذاکره خوشبین نیستیم برخی همچنان خوشبین هستند که باید به آنها گفت ابله هستند.

زبان انگلیسی راه نفوذ دشمن است

وی بیان کرد: شاه می خواست هویت مردم را تغییر دهد اما مردم برایش حتی فاتحه نخواندند و امروز همان ایادی گذشته می خواهند با زبان انگلیسی راه نفوذ دشمن را باز کنند و این کار بسترسازی برای ورود دشمن است.

امام جمعه قزوین افزود: تغییر خط و زبان از زمان شاه دنبال می شد و اگر امروز هوشیار نباشیم از این مسیر آسیب می بینیم.

عابدینی تصریح کرد: مگر زبان خارجی فقط انگلیسی است در حالی که زبانهای دیگر هم مانند عربی هست که می توان آن را یاد گرفت لذا باید مردم با هوشیاری راه نفوذ دشمن را ببندند.

خطیب جمعه قزوین گفت:کسانی که می گویند مردم ما افسرده هستند به مردم توهین می کنند و در حقیقت القا می کنند که مردم مشکل روانی دارند و به این بهانه می خواهند کنسرت و برنامه های ضد دینی برپا کنند در حالی که خود روانی هستند.

وی تصریح کرد: مردم با نشاط هستند و به دین داری خود مشغولند مسئولان بهتر است گرفتاری های معیشتی و اقتصادی مردم را برطرف کنند.