دبیر کل اتحادیه عرب به افتتاح سفارت پاراگوئه در قدس اشغالی واکنش نشان داد و آنرا محکوم کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسپوتنیک، احمد ابوالغیط دبیر کل اتحادیه عرب اقدام پاراگوئه در افتتاح سفارت در قدس اشغالی را محکوم کرد.

وی تاکید کرد: این اقدام به شکل زیادی بر روابطش با جهان عرب تاثیر منفی می گذارد.

دبیر کل اتحادیه عرب از دیگر کشورها خواست که از اقدام مشابه آنچه پاراگوئه انجام داد پرهیز کنند زیرا به تنش بیشتر اوضاع و آسیب رساندن به تلاش های حل و فصل مشکل منجر می شود.

شایان ذکر است که پاراگوئه امروز سفارت خود در قدس اشغالی را افتتاح کرد.