یکی از اعضای دفتر سیاسی انصارالله یمن به نقش آمریکا در جنگی که به ملت این کشور تحمیل شده است، پرداخت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از النشره، علی القحوم عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن گفت: آمریکا راس جنگ ضد یمن است.

وی افزود: آمریکا در محاصره ملت یمن از طریق ادوات منطقه ای خود شریک است. ملت یمن ضد هیمنه آمریکا و ادواتش در منطقه حرکت می کند. این دوره به پایان رسیده است.

عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن بیان کرد: اگر آمریکا نبود عربستان و امارات جرات تجاوز به یمن نمی کردند.