سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که روسیه معتقد است که برجام باید حفظ شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اظهار داشت که کرملین انتظار دارد تهران خواسته های آمریکا درمورد برجام را بسنجد و مهم است که توافق هسته ای حفظ شود.

پسکوف گفت: مسئله این است که دیدگاه تهران نسبت به این ۱۲ درخواست آمریکا چیست. کرملین، تهران و کشورهای اروپایی حاضر در برجام به تعهدات برجامی خود مجددا تأکید کرده اند.

وی افزود: روسیه و کشورهای اروپایی بارها ابراز امیدواری کرده اند که تهران در توافق باقی خواهد ماند. در حقیقت، آمریکا تنها کشوری است که از برجام با وجود همه تبعات منفی مربوط به این خروج، خارج شده است. به همین دلیل است که نگرش تهران نسبت به این موضوع مسئله مهمی است، زیرا این توافق هنوز وجود دارد و تنها واشنگتن دیگر در آن حضور ندارد.