رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شبکه المیادین گفت: اگر آمریکا بخواهد قواعد بازی را بیش از این تغییر دهد پاسخ مناسبی از سوی ایران دریافت خواهد کرد.

به گزارش پرس شیعه، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به شبکه المیادین گفت: وزیر خارجه آمریکا با زبان استخباراتی و نه دیپلماتیک سخن می گوید. پمپئو باید ادبیات دیپلماسی بیاموزد و راهبردی که به نمایش گذاشت بی ارزش و سخیف است.

وی افزود: ایران در سوریه و عراق از طریق مستشاران با دعوت رسمی دولت های این دو کشور حضور دارد. آمریکا از ایران خشمگین است زیرا طرح آمریکا را در سوریه و عراق و منطقه به شکست کشاندیم.

بروجردی تاکید کرد: حرفهی پمپئو اهمیتی ندارد و لیاقت پاسخ از سوی ایران را ندارد. آمریکا باید بداند که با کشوری تعامل می کند که تجربه ثابت کرده است که هر نیروی متجاوز به آبهای منطقه ای اش را بازداشت کند. اگر آمریکا بخواهد قواعد بازی بیش از این تغییر دهد پاسخ مناسبی از سوی ایران دریافت خواهد کرد.

رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس گفت: از اروپا تضمین عملی می خواهیم و به اسناد تکیه نمی کنیم بلکه به گامهای عملی توجه می کنیم. باید سوی کشورها و شرکت های اروپایی برای مقابله با فشارهای آمریکا گامی عملی برداشته شود.

وی بیان کرد: سیاست ما در گرایش به سوی شرق سیاست خوب و راهبردی برای مقابله با زیاد خواهی آمریکاست. مواضع اروپایی ها تاکنون خوب بوده است اما باید با عمل همراه شود.