یکی از رهبران حزب تجمع وحدوی پیشرو مصر از پاکسازی دمشق به دست ارتش سوریه از لوث تروریستها استقبال کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العهد، محمد فیاض از رهبران حزب تجمع وحدوی پیشرو مصر گفت: پاکسازی حومه دمشق از گروههای تروریستی به دست ارتش سوریه پیام پیروزی قوی است که توان سوریه و ارتش آن برای ایجاد ثبات در سراسر سوریه را ثابت می کند.

وی افزود: ارتش سوریه دستاوردهای بزرگی در برابر مزدوران تروریست که در راستای طرح های توطئه گرانه غرب حرکت می کنند، به دست آورده است.

فیاض تاکید کرد: سوریه از بحرانی که بر آن تحمیل شد پیروز و قوی تر از قبل خارج شد. ملت سوریه موفق به حفظ نهادهای حکومتی شد و با ارتش خود برای مقابله با گروههای تروریستی تکفیری و به وجود آورندگان این گروهها و حامیان آنها همسویی و همراهی کرد.