ارتش ترکیه یک گذرگاه مخفی به طول ۲ کیلومتر برای انتقال سلاح های سنگین به گروه های تروریستی گشوده است.

به گزارش پرس شیعه؛ این گذرگاه که از مرز ترکیه تا روستای حوار کلس در شمال شرقی اعزاز گشوده شده، برای انتقال سلاح های سنگین از جمله تانک و نفربر و رساندن آن به گروه های مسلح مورد استفاده قرار می گیرد.

این اقدام ترکیه در پی درخواست گروه های مسلح از جمله “تیپ سلطان مراد”، احرار الشام، جبهه النصره و فیلق الشام برای گشودن گذرگاهی به جای معبر “باب سلامه” صورت می گیرد، چرا که حمایت مستقیم ترکیه از تروریست ها در حومه شمالی حلب و از طریق معبر باب سلامه، کاملا آشکار شده و به یک رسوایی برای آنکارا تبدیل گردیده است.