رئیس دفتر مقتدی صدر اخبار منتشر شده در رسانه ها مبنی بر برقراری تماس میان اعضای «سائرون» و دولتمردان واشنگتن را تکذیب کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سومریه نیوز، برقراری تماس میان اعضای سائرون و مقامات آمریکایی توسط رئیس دفتر مقتدی صدر تکذیب شد.

بر اساس این گزارش، در همین ارتباط، ضیاء الاسدی رئیس دفتر سیاسی مقتدی صدر تأکید کرد که اخبار منتشر شده در رسانه ها در این زمینه صحت ندارد.

وی همچنین از رسانه ها خواست تا در انتشار اخبار حساس، دقت نظر بیشتری به خرج دهند.

این عضو ارشد جریان صدر گفت: هیچ کانال ارتباطی میان سائرون و آمریکایی ها وجود ندارد. آمریکایی ها میانجی هایی را نزد ما می فرستند تا بر سر میز مذاکره نشسته و با یکدیگر همکاری کنیم اما ما همواره نشستن با آنها بر سر یک میز را رد کردیم و حاضر نیستیم حتی با میانجی های آنها گفتگو کنیم.