روحانی بحرینی تاکید کرد که بررسی شرایط دوران پیش از بعثت نشان می دهد که جهل شاخص اصلی آن دوران بوده و مردم آن زمان با تکیه بر تعصبات و ظلم و تکبر، حامل همه خصوصیت های مربوط به جهل بوده اند.

به گزارش پرس شیعه؛ حجت الاسلام محمد صنقور، امام جمعه منطقه الدراز بحرین در خطبه های نماز جمعه این هفته که در مسجد امام صادق (ع) این منطقه برگزار شد، گفت: دوران پیش از بعثت، دورانی است که قرآن کریم آن را دوران جاهلیت خوانده و این خود گواه شرایط سخت پیش از بعثت است.

وی افزود: قرآن کریم در سه آیه، این دوران را به دوران جاهلیت توصیف کرده که این جاهلیت به معنای جهل مقابل با علم نیست بلکه به معنای جهل مقابل با عقل و خردورزی است. جاهلیتی که قرآن از آن سخن می گوید به معنای این است که مردم آن زمان تمام خصوصیات مربوط به جهل و بی خردی را دارا بودند.

این روحانی بحرینی تاکید کرد: تعصبات قبیله ای یکی از خصوصیت های عمده جهل است که قرآن کریم نیز بدان با واژه “حمیه” اشاره می کند. خداوند در قرآن کریم احکامی را که در دوران جاهلیت صادر شده را مردود می شمارد، چرا که این احکام بر پایه بدگمانی به خداوند و جهل نسبت به تدبیر و حاکمیت او و با تکیه بر تعصب و ظلم و تکبر بود.

امام جمعه الدراز با توصیف شرایط زمان پیش از مبعث رسول گرامی اسلام، تصریح کرد: با مطالعه تاریخ و بررسی اوضاع آن زمان از لحاظ اجتماعی و دینی می توان به عمق و اهمیت بعثت پیامبر اسلام(ص) پی برد و با جایگاه رفیع رسول الله(ص) آشنا شد.

وی به مناسبت روز جهانی آزادی بیان رسانه ها گفت: آزادی بیان در دستگاه رسانه ای که تحت سلطه باشد معنا پیدا نمی کند و اهل رسانه بیش از همه در این فضای سلطه آسیب پذیر هستند.

حجت الاسلام صنقور اظهار داشت: در نظر اهل رسانه، آزادی بیان می تواند مهمترین عامل در تاثیرگذاری بر مخاطبان باشد و رسانه ها تنها در چارچوب آزادی بیان می توانند رسالت خود را انجام دهند. رسانه ها نباید از اشاعه حقیقیت محروم شوند و دیدگاه هایی را به مخاطبان القا کنند که با حقیقت منافات دارد.

این روحانی بحرینی در پایان خاطر نشان کرد: آزادی بیان یک ابزار لازم است که اگر در دست متخلفان قرار گیرد نتیجه عکس داشته و بر جامعه اثر منفی می گذارد و اگر در دست رسانه های متعهد باشد می تواند جامعه را به سمت پیشرفت و ترقی هدایت کند./