در ادامه دیدارهای پسا انتخاباتی در عراق، رئیس جمهوری این کشور با معاون خود «نوری المالکی» و رهبر یکی از ائتلاف های انتخاباتی عراق دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «الغد پرس»، «فؤاد معصوم» رئیس جممهوری عراق شب گذشته با «نوری کامل المالکی» معاون رئیس جمهوری و رئیس ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق دیدار کرد.

بر اساس این خبر در این دیدار نتایج انتخابات پارلمانی عراق که با موفقیت برگزار شده و تحولات سیاسی و امنیتی کشور و منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

در این دیدار شماری از مسئولان و مشاوران رئیس جمهوری عراق و معاون او نیز حضور داشتند و ساز و کار همکاری و هماهنگی میان ائتلاف های پارلمانی در مرحله پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.

دو طرف بر لزوم حرکت به سوی تقویت نظام دموکراتیک در عراق، تحقق منافع عالی ملی، ایفای حقوق شهروندان و فراهم کردن زندگی شرافت مندانه برای آنها تأکید کرده اند.