رئیس سازمان فضایی ایران از بررسی «برنامه راهبردی توسعه فضایی تا افق ۱۴۰۴ » در هفدهمین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی خبر داد.

به گزارش پرس شیعه، مرتضی براری در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به برگزاری هفدهمین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: کمیسیون راهبردی، عالی ترین نهاد تصمیم ساز در ساختار شورای عالی فضایی است که نتایج جلسات و بررسی های آن برای تصویب در دستور کار شورای عالی فضایی قرار می گیرد.

وی افزود: خوشبختانه جلسه شب گذشته با حضور تمامی اعضا و به مدت حدود سه ساعت برگزار شد که نشان دهنده اهتمام ویژه تمامی اعضای کمیسیون به پیشبرد اهداف فضایی کشور است.

رئیس سازمان فضایی خاطرنشان کرد: این حضور تمامی اعضا در سابقه برگزاری جلسات کمیسیون کم نظیر است که به نوبه خود بابت این موضوع از تک تک اعضای کمیسیون قدردانی می کنم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به دو موضوع اصلی که در دستور کار این جلسه قرار گرفت، گفت: در این جلسه معماری پیشنهادی بخش فضایی کشور در جهت تکمیل زنجیره ارزش فضایی و برنامه راهبردی توسعه فضایی تا افق ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد با برگزاری فشرده جلسات آتی کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی به همت اعضای آن، موضوعات نهایی شده و در آینده نزدیک در صحن شورای عالی فضایی مطرح شود.

به گزارش مهر، شورای عالی فضایی به عنوان اصلی ترین نهاد سیاستگذاری حوزه فضایی کشور از سال ۸۴ ایجاد شده است. اما طی این سالها تنها ۳ بار تشکیل جلسه داده است. این درحالی است که مطابق با اساسنامه آن، این شورا باید سالی دوبار به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود.