سید علی صدر، فرزند آیت الله سید صدرالدین صدر و برادر امام موسی صدر در سن ۹۳ سالگی درگذشت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از پایگاه «امام موسی صدر»، «سید علی صدر» فرزند آیت الله سید صدرالدین صدر و برادر امام موسی صدر درگذشت.

بر اساس این گزارش، برادر امام موسی صدر در سن ۹۳ سالگی درگذشته است.

سید علی صدر متولد ۱۳۰۴ شمسی و برادر بزرگ‌تر امام موسی صدر بود.