واحد تبلیغات جنگ حزب الله تاکید کرد که خبر استارت تعدادی از نیروهای حزب الله در جبهه خان طومان واقع در حومه جنوبی حلب صحت ندارد.

به گزارش پرس شیعه؛ منابعی به شبکه خبری العهد اعلام کردند خبری که بری از شبکه های ماهواره‌ ای درباره اسارت تعدادی از نیروهای حزب الله در جبهه خان طومان واقع در حومی جنوبی حلب صحت ندارد.

بر اساس این گزارش، واحد تبلیغات جنگ حزب الله نیز خبر برخی از رسانه ها در خصوص اسارت تعدادی از نیروهای حزب الله در خان طومان را تکذیب کرد.