وزیر خارجه اردن تاکید کرد: شروع فوری تحقیق بین المللی درباره کشتاری که نظامیان اسرائیلی ضد غیرنظامیان در غزه در هفته گذشته مرتکب شدند، ضروری است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری اردن، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن تاکید کرد: شروع فوری تحقیق بین المللی درباره کشتاری که نظامیان اسرائیلی ضد غیرنظامیان در غزه در هفته گذشته مرتکب شدند ضروری است و آن در راستای مسئولیت جامعه بین المللی در حمایت از غیرنظامیان و تضمین پایبندی اسرائیل به قانون بین المللی است.

وی درباره تبعات مسدود شدن افق سیاسی و از بین رفتن امید به تحرک بین المللی فعال برای پایان دادن به اشغالگری هشدار داد و بر ضرورت تحقق حق ملت فلسطین در آزادی و تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس بر اساس مرزهای سال ۱۹۶۷ تاکید کرد.

وزیر خارجه اردن گفت: اردن به هر کمک ممکن به غزه ادامه خواهد داد. بیمارستانی صحرایی نظامی اردن در غزه  از سال ۲۰۰۹ فعال است و خدمات دهی خود را افزایش خواهد داد و در راستای درمان کسانی که نیاز به درمان دارند حرکت خواهد کرد.