کتاب «مبانی نظری غرب مدرن» اثر شهریار زرشناس از سوی دفتر نشر معارف به چاپ سوم رسید.

به گزارش شیعه پرس، شهریار زرشناس از نویسندگان و پژوهشگران معاصر پُرکاری است که با مطالعه آثار کلاسیک این تمدن و با تحصیل در بطن آن، به رهیافت‏‌های نظری مناسبی در زمینه بنیادهای تمدن مدرن و سویه‏‌های مواجهه با آن، دست یافته است.

کتاب «مبانی نظری غرب مدرن» او، از جمله آثار موجز اما بسیار عمیق و مفیدی است که در حوزه غرب‏شناسی برای مخاطب غیرغربی، بسیار سودمند است. این کتاب به سرعت و به دور از اطناب کلام، به صورت تیتروار و اختصاری، با تکیه و تأکیدات مستمر بر نقاط عطف تمدن مدرن و مبانی، ماهیت و بنیادگذاران آن، شناختی جامع، کلی و انتقادی را به خواننده عرضه می‏‌دارد و از سلسله کتاب‌هایی است که می‌توان در زمینه غرب‏‌شناسی به علاقه‌مندان معرفی کرد.

این کتاب به صورت درس‌واره و به نیت استفاده جهت تدریس در محافل و کلاس‌های غرب‌شناسی به صورت مختصر و در عین‌حال جامع تدوین شده‌، مشتمل بر ۵ فصل است: غرب، شرق، مدرنیته، ماهیت مدرنیته، ادوار تاریخی مدرنیته، ایدئولوژی‌های عالم مدرن و اشاراتی کوتاه درباره طبقات در جامعه مدرن نام فصول این کتاب است.

در فصل نخست از غرب به شکل مجموعه‌ای «تاریخی ـ فرهنگی» یاد می‌شود و خاطر نشان می‌گردد که چگونه این مجموعه تاریخی ـ فرهنگی به تدریج دامنه نفوذ جغرافیایی بیشتری یافته و از یونان به روم و اروپای مرکزی و شمالی رسیده و با رنسانس و اکتشافات سیطره جویانه اروپایی‌ها وسعت بیشتری یافته است.

در فصل دوم ویژگی‌های مدرنیته معرفی شده که از آن جمله عبارت‌اند از: تأکید بر عقل، اعتقاد به اصل پیشرفت تاریخی، اصالت ـ علم جدید تکنولوژی و سرمایه ‏سالاری.

بیشتر بخوانید.....
آشنایی با سوره‌ های کتاب آسمانی ؛ قمر

در فصل سوم هفت دوره تاریخی مدرنیته تشریح شده که عبارت‌اند از: ۱ ـ دوران تکوین رنسانس و رفُرماسیون، ۲ ـ بسط رفُرماسیون و ظهور فلسفه جدید ۱۵۴۶ ـ ۱۶۵۰ میلادی ۳ ـ عصر روشنگری و تدوین جهان‏ بینی مدرن ۱۶۵۰ـ۱۸۰۰ میلادی ۴ ـ رمانتیسم مدرن و تدوین علوم انسانی ۱۸۰۰ ـ ۱۸۵۰ ۵ ـ فراگیری انقلاب صنعتی ۱۸۵۰ـ۱۹۰۰ ۶ ـ اعتراض پست مدرن و وقوع جنگ‌های جهانی ۱۹۰۰ ـ ۱۹۸۰ میلادی ۷ ـ عصر فراصنعتی و گسترش رویکرد معنوی.

در فصل چهارم پس از بیان مفهوم ایدئولوژی، درباره ایدئولوژی‌های دنیای مدرن توضیح داده می‌شود. این ایدئولوژی‌ها عبارت‌اند از: دموکراسی، لیبرالیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم، فاشیسم و فمنیسم.

در فصل پایانی هم شرح مختصری از طبقه اجتماعی و اقسام آن در تمدن مدرن به دست داده شده است.

چاپ سوم «مبانی نظری غرب مدرن» در ۱۵۶ صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۹۰۰۰ تومان منتشر شد. دفتر نشر معارف تاکنون ۱۸ کتاب از آثار قلمی شهریار زرشناس، نویسنده منتقد و پژوهشگر مباحث فکری و فلسفی را منتشر کرده است که کتابهای «نئولیبرالیسم ایرانی و تهاجم فرهنگی»، «واژه نامه فرهنگی و سیاسی»، «مبانی نظری غرب مدرن»، «جامعه مدنی»، «درباره دموکراسی»، «سیری انتقادی در آرای داریوش شایگان»، «سرمایه سالاری (کاپیتالیسم)»، «توسعه»، «تکنوکراسی»، «نیمه پنهان آمریکا»، «جنبش دانشجویی در ایران»، «روانشناسی مدرن و حقیقت فراموش شده انسان»، «غفلت تئوریک خطرناک» (نقد سازمان سمت)، «پیوند تکنوکراسی و اقتصاد نئولیبرال»، «نقد حال: مجموعه مقالات و گفتارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» و «آشنایی با سرمایه داری مدرن (جلد۱): ماهیت سرمایه داری مدرن» از آن جمله اند.