بیست و یکمین کنفرانس تفکر فلسفی ارسطو مارس ۲۰۱۹ در سیندی- استرالیا برگزار می‌شود.

به گزارش پرس شیعه، بیست و یکمین کنفرانس تفکر فلسفی ارسطو در روزهای ۲۸ تا ۲۹ مارس ۲۰۱۹ در سیندی- استرالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل ارسطو، زندگی ارسطو، تأثیر ارسطو بر تاریخ فلسفه، ارسطو و فلسفه اسلامی، منطق، علم و دیالکتیک، موجودات زنده، شادی و انجمن سیاسی، فصاحت و بلاغت و هنر و میراث ارسطو و… است.

بر این اساس از علاقمندان دعوت می‌شود با ارسال چکیده آثار خود تا پایان روز ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ به  آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۳/sydney/ICPTA?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۳/sydney/ICPTA مراجعه گردد.