دکتر غلامحسین شکوهی نخستین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی درگذشت و وزیر آموزش و پرورش پیام تسلیتی را در این ارتباط صادر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ غلامحسین شکوهی نخستین وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران درگذشت.

علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در این خصوص پیام تسلیتی را صادر کرد که در این پیام آمده است:

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق.

خبر فقدان استاد فرزانه مرحوم دکتر غلامحسین شکوهی اولین وزیر‌ آموزش‌و‌پرورش جمهوری اسلامی ایران و پدر تعلیم و تربیت کشور موجب تأثیر و تأسف عمیق و اندوه فراوان گردید.

زنده یاد دکتر شکوهی عاشق معلمی و معلمی عاشق و وزیری از جنس‌ آموزش و استادی مسلم در تعلیم و تربیت بود. او اندیشه‌ای ژرف، باوری عمیق و ایمانی راسخ به اثرات آموزش و پرورش در تعالی جوامع داشت و با این اندیشه و باور و ایمان، عمر بابرکت خود را مصروف تربیت معلمان توانمند و مطالعه و تحقق و نظریه پردازی در تعلیم و تربیت کرد.

زنده یاد دکتر شکوهی باوری راسخ داشت که جهان جز با اهتمام به امر تعلیم و تربیت و توجه ویژه به آموزش و پرورش درست نخواهد شد.

بدون تردید منش و روش مرحوم استاد شکوهی و اثرات گرانقدر عمر بابرکت او در همه ارکان آموزش و پرورش به ویژه دوره پیش دبستانی و دبستان جاری و ساری خواهد ماند.

این جانب فقدان این عاشق معلمی و نظریه پرداز اول کشور در زمینه تعلیم و تربیت را به جامعه فرهیخته فرهنگیان، اساتید و دانشجویان علوم تربیتی و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته و از خداوند منان علو و درجات و بخشش بی‌پایان را مسئلت دارم.

به گزارش تسنیم، غلامحسین شکوهی طی سال‌های ۵۷ و ۵۸ وزیر آموزش و پرورش بود.