به دنبال یورش جنگنده های سعودی به مناطقی در استان های تعز و صعده ۷ غیرنظامی شهید و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از المسیره، جنگنده های رژیم سعودی مناطقی در صعده و تعز را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، جنگنده های رژیم سعودی منطقه «مجز» در صعده و «مقبنه» در تعز را هدف حملات هوایی قرار دادند.

طبق اعلام رسانه های یمنی، به دنبال حملات سعودی ها به صعده شش شهروند یمنی شهید شدند.

در حملات به تعز نیز یک غیرنظامی دیگر به شهادت رسید.