«سید عمار حکیم» در جریان دیدار با هیأت اعزامی حزب اتحاد ملی کردستان بر تداوم هم پیمانی میان جریان های حکمت و صدر تأکید کرد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از دفتر اطلاع رسانی حکمت ملی، هیأت اعزامی حزب اتحاد ملی کردستان با حضور در دفتر جریان حکمت ملی با سید عمار حکیم رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق و رئیس جریان حکمت ملی این کشور دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، در این دیدار ساختار ائتلاف‌های سیاسی و نیز تشکیل دولت آینده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

حکیم با تأکید بر تداوم هم‌پیمانی میان جریان حکمت ملی و ائتلاف سائرون تصریح کرد: این جریان، آماده ایجاد ائتلاف با سایر احزاب سیاسی عراق است.

وی با اشاره به ضرورت گردش مسالمت آمیز قدرت و عدم انحصار آن در اختیار تنها یک جناح سیاسی، تأکید کرد: تشکیل دولت باید بنا بر خواست و اراده مردم عراق باشد.

همچنین دو طرف در این دیدار، درباره تشکیل دولت بر اساس زمانبندی قانونی، استفاده بهینه از زمان و نیز واگذار نکردن این امر مهم به لحظات پایانی به توافق رسیدند.